søndag 12. august 2012

Si nei til miljøskadelig scampi-produksjon (tropiske kjempereker)


Den senere tiden har organisasjonen Grønn Hverdag satt søkelys på hvor miljøskadelig og lite bærekraftig produksjonen av scampi er. Med scampi mener jeg her tropiske kjempereker.

Argumentene er mange - her er noen av dem:

  • Viktig mangroveskog raseres, og dette ødelegger også floraen og faunaen rundt
  • Saltvann pumpes ut for å kunne sette rekeyngel, og saltet medfører at området ikke lenger egner seg for matproduksjon
  • Bruk av kjemikalier forurenser og ødelegger jordsmonnet
  • Småmaskede hover brukes i fangsten, slik at også fiskeyngel fanges og dør, noe som har resultert i ødelagte fiskebestander og økosystemer
  • Mennesker havner i fattigdom fordi de mister jorden som de tidligere dyrket mat på
  • Forurenset vann pumpes inn i rekene for å øke vekten, dette medfører helsefare for både konsumenter og miljøet i mottakerlandet

Listen kan nok gjøres enda lengre, men personlig synes jeg dette er så graverende at jeg ønsker å ta konsekvensen av det.

Jeg har hatt flere oppskrifter og innlegg her på bloggen med scampi, men disse er nå trukket tilbake inntil tilstrekkelige sertifiseringsordninger for scampi-produksjon foreligger*. Som bevisst forbruker og matblogger ønsker jeg å ta et aktivt standpunkt i forhold til dette. 

Jeg kommer ikke til å kjøpe scampi igjen før jeg føler meg trygg på at det ligger en tilstrekkelig god sertifiseringsordning til grunn for produksjonen, som sikrer miljøvennlig og bærekraftig oppdrett. Når jeg skal bestille sushi vil jeg spesifisere at jeg ikke ønsker scampi i ordren av miljøhensyn, med mindre de kan garantere at råvaren kommer fra tilstrekkelig sertifisert produksjon. Og selvfølgelig si nei til scampi i den grad det skulle være tilgjengelig på restauranter, med samme argumentasjon.

Det spiller ingen rolle at jeg i utgangspunktet synes scampi er en fantastisk råvare, som jeg allerede savner, men det betyr lite i denne sammenhengen.

Jeg oppfordrer herved alle andre matbloggere, samt alle dere lesere av matblogger der ute, til å gjøre det samme. 

Boikott miljøfiendtlig scampi-produksjon NÅ!


*Hvis du søker på ordet "scampi" på bloggen, vil du få opp søkeresultater, men du vil ikke finne innleggene som har oppskrifter med scampi.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar